คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

สั่งซื้อสินค้า

02-986-7902, 062-246-9563

สายด่วน

091-229-2888, 091-379-9999

อีเมล์

sysinfo.shop@gmail.com

บริการหลังการขาย

091-229-9888

สอบถาม-สั่งซื้อ Add LINE

@sysinfo

Fiber Optic Cable

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
 • Link UFC3304 F.O. Outdoor / Indoor, All Dielectric Multimode 4 Core, LSZH-FR, OM4 , XG 50/125 um 3,000M*

  สายไฟเบอร์ UFC3304 Multimode 4 Core ใช้ได้ทั้ง Outdoor และ Indoor LSZH-FR OM3 (สายแบบ LSZH-FR ชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาผสมกับวัสดุอื่น ทำให้มีประสิทธิภาพเมื่อ Jacket ถูกไฟเผาจะมีควันน้อย และไม่มีสารพิษในควันไฟ) ม้วนหนึ่งยาว 3,000 เมตร ( โดยมีเครื่องหมาย * เป็นสินค้าสั่งผลิตและต้องสั่งซื้อยกม้วนขั้นต่ำ 1,000M และเพิ่มทุกๆ 1,000M เท่านั้น)
  41 บาท
 • Link UFC3306 F.O. Outdoor / Indoor, All Dielectric Multimode 6 Core, LSZH-FR, OM4 , XG 50/125 um 3,000M*

  สายไฟเบอร์ UFC3306 Multimode 6 Core ใช้ได้ทั้ง Outdoor และ Indoor LSZH-FR OM3 (สายแบบ LSZH-FR ชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาผสมกับวัสดุอื่น ทำให้มีประสิทธิภาพเมื่อ Jacket ถูกไฟเผาจะมีควันน้อย และไม่มีสารพิษในควันไฟ) ม้วนหนึ่งยาว 3,000 เมตร ( โดยมีเครื่องหมาย * เป็นสินค้าสั่งผลิตและต้องสั่งซื้อยกม้วนขั้นต่ำ 1,000M และเพิ่มทุกๆ 1,000M เท่านั้น)
  55 บาท
 • Link UFC3312 F.O. Outdoor / Indoor, All Dielectric Multimode 12 Core, LSZH-FR, OM4 , XG 50/125 um 3,000M*

  สายไฟเบอร์ UFC3312 Multimode 12 Core ใช้ได้ทั้ง Outdoor และ Indoor LSZH-FR OM3 (สายแบบ LSZH-FR ชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาผสมกับวัสดุอื่น ทำให้มีประสิทธิภาพเมื่อ Jacket ถูกไฟเผาจะมีควันน้อย และไม่มีสารพิษในควันไฟ) ม้วนหนึ่งยาว 3,000 เมตร ( โดยมีเครื่องหมาย * เป็นสินค้าสั่งผลิตและต้องสั่งซื้อยกม้วนขั้นต่ำ 1,000M และเพิ่มทุกๆ 1,000M เท่านั้น)
  100 บาท
 • Link UFC4304 F.O. Outdoor / Indoor, All Dielectric Multimode 4 Core, LSZH-FR, OM3 , XG 50/125 um 2/3,000M*

  สายไฟเบอร์ UFC4304 Multimode 4 Core ใช้ได้ทั้ง Outdoor และ Indoor LSZH-FR OM3 (สายแบบ LSZH-FR ชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาผสมกับวัสดุอื่น ทำให้มีประสิทธิภาพเมื่อ Jacket ถูกไฟเผาจะมีควันน้อย และไม่มีสารพิษในควันไฟ) ม้วนหนึ่งยาว 3,000 เมตร (M* : เป็นสินค้าสั่งผลิตและต้องสั่งซื้อยกม้วนขั้นต่ำ 1,000M, และเพิ่มทุกๆ 1,000M เท่านั้น )
  30 บาท
 • Link UFC4306 F.O. Outdoor / Indoor, All Dielectric Multimode 6 Core, LSZH-FR, OM3 , XG 50/125 um 3,000M.

  สายไฟเบอร์ UFC4306 Multimode 6 Core ใช้ได้ทั้ง Outdoor และ Indoor LSZH-FR OM3 (สายแบบ LSZH-FR ชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาผสมกับวัสดุอื่น ทำให้มีประสิทธิภาพเมื่อ Jacket ถูกไฟเผาจะมีควันน้อย และไม่มีสารพิษในควันไฟ) ม้วนหนึ่งยาว 3,000 เมตร (กรณีสั่งตัดเป็นเมตร)
  38 บาท
 • Link UFC4312 F.O. Outdoor / Indoor, All Dielectric Multimode 12 Core, LSZH-FR, OM3 , XG 50/125 um 3,000M.

  สายไฟเบอร์ UFC4312 Multimode 12 Core ใช้ได้ทั้ง Outdoor และ Indoor LSZH-FR OM3 (สายแบบ LSZH-FR ชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาผสมกับวัสดุอื่น ทำให้มีประสิทธิภาพเมื่อ Jacket ถูกไฟเผาจะมีควันน้อย และไม่มีสารพิษในควันไฟ) ม้วนหนึ่งยาว 3,000 เมตร (กรณีสั่งตัดเป็นเมตร)
  64 บาท
 • Link UFC5304 F.O. Outdoor / Indoor, All Dielectric Multimode 4 Core, LSZH-FR, OM2 , 50/125 um 3,000M.

  สายไฟเบอร์ UFC5304 Multimode 4 Core ใช้ได้ทั้ง Outdoor และ Indoor (สายแบบ LSZH-FR ชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาผสมกับวัสดุอื่น ทำให้มีประสิทธิภาพเมื่อ Jacket ถูกไฟเผาจะมีควันน้อย และไม่มีสารพิษในควันไฟ) ม้วนหนึ่งยาว 3,000 เมตร (กรณีสั่งตัดเป็นเมตร)
  22 บาท
 • Link UFC5304A F.O. Outdoor / Indoor, Armored 04 Core, LSZH-FR, OM2 ,50/125 um,Multimode 3,000M*

  สายไฟเบอร์ UFC5304A Multimode 4 Core ใช้ได้ทั้ง Outdoor และ Indoor LSZH-FR OM2 (สายแบบ LSZH-FR ชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาผสมกับวัสดุอื่น ทำให้มีประสิทธิภาพเมื่อ Jacket ถูกไฟเผาจะมีควันน้อย และไม่มีสารพิษในควันไฟ) ม้วนหนึ่งยาว 3,000 เมตร ( โดยมีเครื่องหมาย * เป็นสินค้าสั่งผลิตและต้องสั่งซื้อยกม้วนขั้นต่ำ 1,000M และเพิ่มทุกๆ 1,000M เท่านั้น)
  21 บาท
 • Link UFC5306 F.O. Outdoor / Indoor, All Dielectric Multimode 6 Core, LSZH-FR, OM2 , 50/125 um 3,000M.

  สายไฟเบอร์ UFC5306 Multimode 6 Core ใช้ได้ทั้ง Outdoor และ Indoor (สายแบบ LSZH-FR ชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาผสมกับวัสดุอื่น ทำให้มีประสิทธิภาพเมื่อ Jacket ถูกไฟเผาจะมีควันน้อย และไม่มีสารพิษในควันไฟ) ม้วนหนึ่งยาว 3,000 เมตร (กรณีสั่งตัดเป็นเมตร)
  26 บาท
 • Link UFC5306A F.O. Outdoor / Indoor, Armored 6 Core, LSZH-FR, OM2 ,50/125 um,Multimode 3,000M*

  สายไฟเบอร์ UFC5306A Multimode 6 Core ใช้ได้ทั้ง Outdoor และ Indoor LSZH-FR OM2 (สายแบบ LSZH-FR ชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาผสมกับวัสดุอื่น ทำให้มีประสิทธิภาพเมื่อ Jacket ถูกไฟเผาจะมีควันน้อย และไม่มีสารพิษในควันไฟ) ม้วนหนึ่งยาว 3,000 เมตร ( โดยมีเครื่องหมาย * เป็นสินค้าสั่งผลิตและต้องสั่งซื้อยกม้วนขั้นต่ำ 1,000M และเพิ่มทุกๆ 1,000M เท่านั้น)
  24 บาท
 • Link UFC5312 F.O. Outdoor / Indoor, All Dielectric Multimode 12 Core, LSZH-FR, OM2 , 50/125 um 3,000M.

  สายไฟเบอร์ UFC5312 Multimode 12 Core ใช้ได้ทั้ง Outdoor และ Indoor LSZH-FR OM2 (สายแบบ LSZH-FR ชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาผสมกับวัสดุอื่น ทำให้มีประสิทธิภาพเมื่อ Jacket ถูกไฟเผาจะมีควันน้อย และไม่มีสารพิษในควันไฟ) ม้วนหนึ่งยาว 3,000 เมตร (กรณีสั่งตัดเป็นเมตร)
  43 บาท
 • Link UFC5312A F.O. Outdoor / Indoor, Armored 12 Core, LSZH-FR, OM2 ,50/125 um,Multimode 1/3,000M*

  สายไฟเบอร์ UFC5312A Multimode 12 Core ใช้ได้ทั้ง Outdoor และ Indoor LSZH-FR OM2 (สายแบบ LSZH-FR ชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาผสมกับวัสดุอื่น ทำให้มีประสิทธิภาพเมื่อ Jacket ถูกไฟเผาจะมีควันน้อย และไม่มีสารพิษในควันไฟ) ม้วนหนึ่งยาว 3,000 เมตร ( โดยมีเครื่องหมาย * เป็นสินค้าสั่งผลิตและต้องสั่งซื้อยกม้วนขั้นต่ำ 1,000M และเพิ่มทุกๆ 1,000M เท่านั้น)
  33 บาท
 • Link UFC9304 F.O. Outdoor / Indoor, All Dielectric Singlemode 4 Core, LSZH-FR, OS2 , 4,000M.

  สายไฟเบอร์ UFC9304 Singlemode 4 Core ใช้ได้ทั้ง Outdoor และ Indoor (สายแบบ LSZH-FR ชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาผสมกับวัสดุอื่น ทำให้มีประสิทธิภาพเมื่อ Jacket ถูกไฟเผาจะมีควันน้อย และไม่มีสารพิษในควันไฟ) ม้วนหนึ่งยาว 4,000 เมตร (กรณีสั่งตัดเป็นเมตร)
  16 บาท
 • Link UFC9304A F.O. Outdoor / Indoor, Armored 4 Core, LSZH-FR, OS2 ,9/125 um,Singlemode 2/3/4,000M*

  สายไฟเบอร์ UFC9304A Singlemode 4 Core ใช้ได้ทั้ง Outdoor และ Indoor LSZH-FR OM3 (สายแบบ LSZH-FR ชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาผสมกับวัสดุอื่น ทำให้มีประสิทธิภาพเมื่อ Jacket ถูกไฟเผาจะมีควันน้อย และไม่มีสารพิษในควันไฟ) ม้วนหนึ่งยาว 2/3/4,000 เมตร ( โดยมีเครื่องหมาย * เป็นสินค้าสั่งผลิตและต้องสั่งซื้อยกม้วนขั้นต่ำ 1,000M และเพิ่มทุกๆ 1,000M เท่านั้น)
  18 บาท
 • Link UFC9306 F.O. Outdoor / Indoor, All Dielectric Singlemode 6 Core, LSZH-FR, OS2 , 9/125 um 4,000M.

  สายไฟเบอร์ UFC9306 Singlemode 6 Core ใช้ได้ทั้ง Outdoor และ Indoor (สายแบบ LSZH-FR ชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาผสมกับวัสดุอื่น ทำให้มีประสิทธิภาพเมื่อ Jacket ถูกไฟเผาจะมีควันน้อย และไม่มีสารพิษในควันไฟ) ม้วนหนึ่งยาว 4,000 เมตร (กรณีสั่งตัดเป็นเมตร)
  17 บาท
 • Link UFC9306A F.O. Outdoor / Indoor, Armored 6 Core, LSZH-FR, OS2 ,9/125 um,Singlemode 4,000M

  สายไฟเบอร์ UFC9306A Singlemode 6 Core ใช้ได้ทั้ง Outdoor และ Indoor LSZH-FR OS2 (สายแบบ LSZH-FR ชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาผสมกับวัสดุอื่น ทำให้มีประสิทธิภาพเมื่อ Jacket ถูกไฟเผาจะมีควันน้อย และไม่มีสารพิษในควันไฟ) ม้วนหนึ่งยาว 4,000 เมตร
  19 บาท
 • Link UFC9312 F.O. Outdoor / Indoor, All Dielectric Singlemode 12 Core, LSZH-FR, OS2 , 9/125 um 4,000M.

  สายไฟเบอร์ UFC9306 Singlemode 12 Core ใช้ได้ทั้ง Outdoor และ Indoor (สายแบบ LSZH-FR ชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาผสมกับวัสดุอื่น ทำให้มีประสิทธิภาพเมื่อ Jacket ถูกไฟเผาจะมีควันน้อย และไม่มีสารพิษในควันไฟ) ม้วนหนึ่งยาว 4,000 เมตร (กรณีสั่งตัดเป็นเมตร)
  21 บาท
 • Link UFC9312A F.O. Outdoor / Indoor, Armored 12 Core, LSZH-FR, OS2 ,9/125 um,Singlemode 4,000M

  สายไฟเบอร์ UFC9312A Singlemode 12 Core Singlemode ใช้ได้ทั้ง Outdoor และ Indoor LSZH-FR OS2 (สายแบบ LSZH-FR ชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาผสมกับวัสดุอื่น ทำให้มีประสิทธิภาพเมื่อ Jacket ถูกไฟเผาจะมีควันน้อย และไม่มีสารพิษในควันไฟ) ม้วนหนึ่งยาว 4,000 เมตร
  24 บาท
 • Link UFC9604M F.O. Amored, Muti-Tube 4 Core, OS2, 9/125um SINGLEMODE, Single Jacket 4,000M.

  สายไฟเบอร์ UFC9604M Singlemode F.O. Amored, Muti-Tube 4 Core, OS2, 9/125um , Single Jacket ม้วนหนึ่งยาว 4,000 เมตร
  18 บาท
 • Link UFC9606M F.O. Amored, Muti-Tube 6 Core, OS2, 9/125um SINGLEMODE, Single Jacket 4,000M.

  สายไฟเบอร์ UFC9606M Singlemode F.O. Amored, Muti-Tube 4 Core, OS2, 9/125um , Single Jacket ม้วนหนึ่งยาว 4,000 เมตร
  20 บาท
 • Link UFC9612M F.O. Amored, Muti-Tube 12 Core, OS2, 9/125um SINGLEMODE, Single Jacket 4,000M.

  สายไฟเบอร์ UFC9612M Singlemode F.O. Amored, Muti-Tube 12 Core, OS2, 9/125um , Single Jacket ม้วนหนึ่งยาว 4,000 เมตร
  23 บาท
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
expand_less