เบอร์สายตรงหน้าร้าน                                                  

02-986-7902,  084-729-7117 (10:00-19:30น)

สายด่วน

091-229-2888091-379-9999 (08:00-19:30น)             

     อีเมล Online 24ชม

    sysinfo.shop@gmail.com

         

บริการหลังการขาย

091-2299-888 (08:00-19:30น)

 

ติดต่อเรา

โทรศัพท์  02-986-7902,   084-729-7117  (10:00-19:30 น.) * เวลาศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

สายด่วน   091-229-2888, 091-379-9999  (08:00-19:30 น.)

 

ฝ่ายขายและเทคนิค (Sale Engineer)   

 

 

 ฝ่ายบริการหลังการขาย   

   คุณมงคล   091-229-9888                         

                    091-379-9999 (Tel & Line ID)                                  

   อีเมล         mongkol.y@sysinfo.co.th 

                    mongkuly@hotmail.com

 

 ฝ่ายบริการงานเคลมสินค้า 

   คุณวีรภัทร   089-074-0537

                     weerapat (Line ID)

    อีเมล          weerapat.s@sysinfo.co.th

                     weerapatgkul2010@hotmail.com